Goşa çynaryň saýasynda gürrüňdeşlik
Onlaýn 0 ( +1 myhmanlar )
* BAL SISTEMASY
Hormatly agzalar saýtymyzyň bal sistemasyna üýtgeşmeler girizildi inni Forumda gowy mowzul açsaňyz +50 bal alarsyňyz (mowzuk açmazyňyzdan öň hökman saýtyň düzgünlerini okaň) eger mowzuk biziň sabtyymyzyň düzgünlerine dogry gelmeýän bolsa Administrasiýa tarapyndan pozular..Mowzuk pozulan ýadaýynda -50 bal alnar..we Täze blog ýazsaňyz hem +10 bal..pozulsa -10..eýleki formlardaky ýaly bloga komment ýazyp +1 bal alyp bolýan dällir biderek kelläňizi agyrtmaň))))))) ýakynda ýenede alýan likelarňyza repostlara göräde bal alaryňyz ýalak ederin nesip bolsa
Опубликовал: * Admin 27 Сент 2018 в 22:23 * (2)
Bloglar 54+0
Eýýäm saýalyda biziň bilen (108) 0 adam.
© SAYALY.COM - 2018ý
ÄHLI HUKUKLAR GORALAN
SAYALY ANDROID PROGRAMMASY