DSBlog - Agamyñ üç gyzy boldy
* Şahsy bloglar | Mahirlije | Agamyñ üç gyzy boldy
Avatar Автор: Mahirlije ( 15 Мая 2019 в 12:53)
Görilen: 18
Agamyñ gyzy boldy
Agam joşdy joş bolup
Gök diredi depesi ganatlandy guş bolup
Ýanadym muñ adyna
Guşlañ perizadyna
Diyip onun adyna
Sulgun dakdy adyna
Kyrk çille gyşy gecdi
Aýlandy yazy geldi
Bu birinjä taý bolup
Ikinji gyzy geldi
Yanadym muñ adyna
Guşlañ perizadyna
Diyip agam ol gyzyñ
Laçyn dakdy adyna
Kyrk çille gyşy geçdi
Aylandy güýzi geldi
Ikinjä tay bolup ücünji gyzy geldi
Yanadym muñ adyna
Guşlañ perizadyna
Diyip agam ol gyzyñ
Tawus dakdy adyna
Ähli guşlardan gözel
Bezel gyzlarym bezel
Gazal gyzlarym gazal
Howa agam üçüsinem söýdi ol
Emma bir gün ýarylyp
Ýeññeme şeý diydi ol
Gyz yzyna gyz berdiñ
Besdir indi jan gelin
Ogul dowletiñ başy
Ogul berseñ kän gelin
Diyenimde däl diyseñ
Şeker şapbadam deger
Guşlaryñ iñ pekgesi
Guşlaryn iñ hekgesi
Garga dakaryn garga
Eger gyzyn bolaysa
Günüñe batyrman
Yzyndana barma ýok
Öýede getirmen
Gyzdan ýükümiz ýetik
Bir birine taý etdik
Beter baýlyk gerekdäl
Harun kimin baý etdiñ
Diyeninde ýeññemjan
Ýylgyrdy ol hoş bolup
Gun bolsa gecip dur
Ucup baryan guş bolup
Sanalgy günler ötdi
Iş bitirdi ýeññemjan
Buşluk agam söýenji
Gyz getirdi ýeññemjan
Bu sözleri eşdemde
Cekman cekman wah arman
Erni yetdi gulagyna durman
Seker şapbat nirede
Şeker nabat berdigim
Gyzyl yumruk nirede
Gyzyl
1 2 >
« Öňki. (203 из 388) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (1) *
В соц. сети:
Teswir: (5)
* Şahsy bloglar | Mahirlije | Agamyñ üç gyzy boldy

© SAYALY | 2019
Счетчики