DSBlog - Ýigitlerimiz bar
* Şahsy bloglar | Mahirlije | Ýigitlerimiz bar
Avatar Автор: Mahirlije ( 28 Мая 2019 в 21:45)
Görilen: 18
Türkmen ýigitlerniñ wasbyn ýetirsem
Gujurly-gaýratly ýigitlermiz bar
Wasp etmâne ejiz gelýâr setirlem
Müñ dürli hünârli ýigitlermiz bar
Dünýâñ çar künjinde ylymdan paýly
Agras hem abraýly, jigerde jaýly
Guýmagursak zehin, Hakdan serpaýly
Ylymly-bilimli ýigitlermiz bar
Barja bilenjesin halka ýetirýân
Hem-de il-günine şöhrat getirýân
Mydam Hakyñ huzurunda oturýan
Ýüzleri nurana ýigitlermiz bar
Ar-namysy baýdak edip göterýân
Ejizleri kynçylykdan gutarýan
Baran ýerlerinden baýrak getirýân
Maksada okgunly ýigitlermiz bar
Her demde Halygy ýadyna salýan
Eziz pederinden pentlerin alýan
Her bir görenlere görelde bolýan
Edepli-ekramly ýigitlermiz bar
Mârekâni gyzyl-gyrlym güldirýân
Öýkeliniñ öýkesini öldirýân
Şeýdip adamlara özin aldyrýan
Şadyýan,şahandaz ýigitlermiz bar
Bu gün hakykaty sözlese Gerçek
Diýýârler "Çyn ârler ýogaldy bir çak"
Pikir etme watan üçin jan berjek
Gara batyr kybap ýigitlermiz bar
« Öňki. (346 из 546) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (1) *
В соц. сети:
Teswir: (2)
* Şahsy bloglar | Mahirlije | Ýigitlerimiz bar

© SAYALY | 2019
Счетчики