Goşa çynaryň saýasynda gürrüňdeşlik
DSBlog - Sagdyn gowrellik
* Şahsy bloglar | Akapella | Sagdyn gowrellik
No Avatar Автор: Akapella ( 16 Сент 2018 в 23:54)
Görilen: 16
(1).Sagdyn göwrelilikde maşgala lukmanynyň gözegçilgi 7-8 kabul edişlikden ýbarat:
--12 hepdä çenli hasaba alnanda
--20-22 hepde
--27-28 hepde
--30-31 hepde
--35-36 hepde
--37-38 hepde
--39-40 hepde
--41 hepde
(2).Aýalyň "anamnez morbi "we "anamnez vita "öwrenmek
(3).Boýuny (birinji kabul edişlikde) we agramyny (her kabul edişlikde) ölçemek
(4).Iki elindäki AGB ölçemek (her kabul edişikde)
(5) Düwünjegiň ýagdaýyna (20 hepdeden soň grawidogramma we çaganyň ýürek urgusyny diňlemek boýunça) baha bermek
(7).Akuşer ginekolog lukmanyň gözegçiligi- hasaba alnanda,32 we 35 hepdede
(8) Inçe hünärmenleriň lukmanyň maslahatlary:
Stomatolog we okulist hasaba alnan güni,
beýleki hünarmenler - görmezme boýunça
(9). Ganazlygyň öňini alyş çäresi göwreliligiň ilkinji günňeriinde başlap bellenýär (foliý turşysy 0,4 mg we demriň 60 mg günde 3 aý dowamynda )
(10)Kliniki laborator barlaglary:
--RW 2 gezek - hasaba alnanda we 31-32 hepdede
--- AIW barlagy 2 gezek - hasaba alnanda we 31-32 hepdede
-- Ganyň toparynyň we rezus faktorynyň barlagy
Rezus otrisatel gan bolsa - aýda 1- gezek antitela
barlag geçirmeli
Olaryň ýüze çykmadyk ýagdaýynda rezis
1 2 3 >
« Öňki. (42 из 59) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (2) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | Akapella | Sagdyn gowrellik
Baş sahypa
© SAYALY.COM - 2018ý
ÄHLI HUKUKLAR GORALAN
SAYALY ANDROID PROGRAMMASY