DSBlog - Perwana
* Şahsy bloglar | Don Pablo | Perwana
No Avatar Автор: Don Pablo ( 1 Июля 2019 в 15:04)
Görilen: 8
Barýan zülpleriñi oýnaýa shemal
Gözelligiñi görüp dilim açdy lal
Garañky dünýäme shem ýakdy gözleriñ
Gysh günümde ýaz deýin boldy sözleriñ
Aýt nädip özümi dözmäýin bu zenana
Söýgüden gul boldym,okladyñ zyndana
Gideniñi eshidenimde geldi ýanyma ajal
Ýa jan ber perim,ýa-da bu jany bütinleý al
Deñizde ýüzýän shol gämä ýelken men
Azashdyrjagam,shol ýelkene ýel sen
Ýekelikde galdym,ýekelik bilen ýeke men
Öldir meni,jaýla,gazypdyr müjebir gabrym
Ýakan oduña gelen perwana dek
pyrlanýan
Söýgi ses bolsa men shonda ýañlanýan
Eý gara gözlim,gözüñ içinde gark bolýan
Gashlaryñdan ýüp edinip mañlaýyñdan ogshaýan
Dünýämem ýitdi sho seniñ gara gashlaryñda
Ýaprak ýaly soldum,güýz bolup garshylañda
Monjuk deý düzüldim baldak ýaly elleriñe
Teshne wagtym akytmadyñ suw dillerime
Bolsa bolsun begbeder,3 ýyllyk söýgi
Ýüregimde yangyn bolsun,ýöne galmasyn köýgi
Eý keýgim haýsy awçynyñ awy sen?
Seniñ üçin galdyran bulgurymda galdyñ sen
Deñiz boldum,joshdum,kenarymda ýashañda
Tozap ýatan çöle döndüm,meni tashlañda
Demim ýetmedi seni kowalap hashlamda
Gutarjak däldim men,bashda bashlamda
1 2 >
« Öňki. (224 из 550) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (0) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | Don Pablo | Perwana

© SAYALY | 2019
Счетчики