DSBlog - Bagt hakda
* Şahsy bloglar | feride | Bagt hakda
Avatar Автор: feride ( 11 Июля 2019 в 19:13)
Görilen: 14
Adam hiç zat etmân otyranna özûni bagtly saýýan bolsa ol dûnýâdâki iñ geñ hem erbet ýalñyşlykdyr .
Bagt giñ hem geñ taraply dûşûnjedir. Haýsydyr bir zatda bagtly bolmaga mûmkinçiligi bolmadyk adamyñ ,başga zatda bagtlydyr.
Beýik  bagt  kalbyñy borçly edýâ.
Hiç bir kemçiliksiz bagt bolmaýa .
Adama mahsus bolyp biljek iñ beýik bagt söýgi  ,âhli belent maksatlañ we adamkârçiligiñ çeşmesi bolup hyzmat etmelidir.
Mizemez bagt ,pâk ýûrekli adamyñ takdyrydyr.
 
Adama bagt başga edil şoñ derejesinde betbagytlygam gerekdir. Ýogsam ol bagtyñ nâmedigini bilmân, deñinden geçirip göýbermegi mûmkin.
Eger señ bagtyñ ,beýleki adamlañ ygtyýarynda bolsa, onda sen  adamlardan gorkup ýaşarsyñ .
"Bagty pula satyn alyp bolmaýa" bu jûmlâni adatça olañ ikisinem gazanyp bilmedik adamdan eştýâñ .
Her bir kiçijik bagtam , edil nâsagyñ ýorgan dûşegini sagalmagy ûçin peýdalanşy ýaly peýdalanmaly , başga hili bolup bilmez .
Bagt biziñ aýratyn alynan ,diş dyrnak bolup dyrjaşmalarmyzyñ , arzuw isleglermiziñ kanagatlandyrylmagyndan dûzilýâ .Ol durmuşuñ ýolynda
1 2 >
« Öňki. (63 из 427) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (2) *
В соц. сети:
Teswir: (1)
* Şahsy bloglar | feride | Bagt hakda

© SAYALY | 2019
Счетчики