DSBlog - Düşiniň maňada
* Şahsy bloglar | Nurik men koneje | Düşiniň maňada
Avatar Автор: Nurik men koneje ( 20 Июля 2019 в 07:37)
Görilen: 32
bolan waka bir gezek klasdaşym bn bir gyzyń üstünde urşdyk menem gowy görýadim. mugallymymyz biziň bolşumyza gahary gelip begmyrat şu aytjak geplerimi berk ýadyňda sakla bir gyz diyip dostundan gecme saňa ondanam gowusy sataşar osanam erwet adamlar bn hic wagt gaytalaşma eger gaytaşsaň ol seni ýeńjek bolup beter söz aydar. şoň ücinem gaytalaşma diýerdi
hemişe gecirimli bol bu seni bagta yetirer diyerdi.menem bolya mugalym şu günden beylak gaytalanmaz söz beryan didim.ine bu gun bolsa buny sizlere aytýaň müńkin men erwet oglandyryn siz ücin emma beyle däl.şu aydanlarymy gowja oylanyň őzüńizi meň ornumda goyup görüň Size meň aytjak zadym shu meni yegrenyanler
« Öňki. (154 из 550) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (0) *
В соц. сети:
Teswir: (3)
* Şahsy bloglar | Nurik men koneje | Düşiniň maňada

© SAYALY | 2019
Счетчики