Goşa çynaryň saýasynda gürrüňdeşlik
DSBlog - GARAŞSYZLYK BAÝRAMYŇYZ BILEN
* Şahsy bloglar | Admin | GARAŞSYZLYK BAÝRAMYŇYZ BILEN
Avatar Автор: * Admin ( 27 Сент 2018 в 11:57)
Görilen: 11
Hormatly agzalar ilki bilen hemmejäňizi we ýakynlaryňyzy Baky Bitarap Türkmenistan Döwletimiziň şanly Garaşsyzlygynyň 27 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Ýenede bir täzelik goşdym azajyk gije galdym taýarlamak kynyrajykdy şondan SOWGATLAR bölüminde Garaşsyzlyk sowgadyny goyçym bir biriniizi gutlajak diyseňiz
« Öňki. (33 из 74) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (0) *
В соц. сети:
Teswir: (13)
1 2 >
* Şahsy bloglar | Admin | GARAŞSYZLYK BAÝRAMYŇYZ BILEN
Baş sahypa
© SAYALY.COM - 2018ý
ÄHLI HUKUKLAR GORALAN
SAYALY ANDROID PROGRAMMASY