DSBlog - Seniň her bir jaňyň
* Şahsy bloglar | Real_Enesh | Seniň her bir jaňyň
Avatar Автор: Real_Enesh ( 27 Сент 2018 в 22:42)
Görilen: 24
Forumyň mowzugyny repost et Seniň her bir jaňyň
Seniň her bir jaňyňa şeýlebir garaşýan. Ožidaniýa berdirmejek bolubam başga kişilerden jaňam alamok, jaňyňy görmän galaýmaýyn diýibem bezzwuga-da geçiremok. Uzak günem zarýadda, öçük berdirmejek bolup. Şu ýagdaýlaram görkezýändir senden geljek jaňyňam ähmiýetini. Özüm jaň etsem-ä alaňok, seň bilen habarlaşmagam meň üçin uly bir täzelik. Menden gaçmaa, meň bir erbet niýetim ýoga, diňe saňa ýagdaýymy düşündiresim gelýär. Ýagdaýyma düşün senem, agyr meň halym. Beräý indi şol 15 million bergiňi!

Awtor:Çaryhojaýew Guwanç
« Öňki. (151 из 194) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (2) *
В соц. сети:
Teswir: (2)
* Şahsy bloglar | Real_Enesh | Seniň her bir jaňyň

© SAYALY | 2019
Счетчики