DSBlog - Telefonlar barada
* Şahsy bloglar | PerhaTSabirow | Telefonlar barada
Avatar Автор: PerhaTSabirow ( 12 Авг 2019 в 07:23)
Görilen: 13
Näme üçin “Hytaý” telefonlaryň bahalary “Samsung” we “Iphone” telefonlaryna görä arzan?
Hemmämiziň bilşimiz ýaly, soňky ýyllarda tehnologiýalar, şol sanda öýjükli mobil telefonlar özgerip, olaryň ählisi diýen ýaly “akylly” öndürilip başlandy. Bu ýerde “akylly” diýmek – özünde birnäçe çylşyrymly we adamzada peýdaly funksiýalary jemlemegi aňladýar, ýagny iňlis dilinde aýdanymyzda “Smartphone” (smart-akylly, phone-telefon) diýmekdir.
Meselem, olarda “Wi-fi” tehnologiýasynyň bolmagy we enjamlary telefonlaryň üsti bilen dolandyryp bilmek, ulanyjyny onuň barmak yzy arkaly tanamak, telefony ses arkaly dolandyryp bilmek ýaly mümkinçilikleriniň bolmagy we ş.m.
“Akylly” telefonlaryň arasynda meşhurlyga eýe bolan we iň köp ulanylýanlaryň arasynda “Samsung” we “Apple” kompaniýalarynyň mobil telefonlaryny mysal getirmek bolar. Bu iki kompaniýa hem biri-birinden gowy, has “akylly” telefonlary öndürmekde ýaryşyp, ulanyjylary öz önümleri bilen kanagatlandyrýarlar.
Bulardan başga-da, Hytaýda öndürilýän birnäçe “akylly” telefonlary mysal getirmek bolar. Meselem, soňky wagtlarda ýuwaş-ýuwaşdan tanalyp başlanan “Xiaomi” we “Lenovo” mobil telefonlary. Elbetde, bulary öndüriji kompaniýalaryň hem önümleri örän
1 2 3 >
« Öňki. (45 из 553) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (0) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | PerhaTSabirow | Telefonlar barada

© SAYALY | 2019
Счетчики