DSBlog - Bagtyñ bulaşmasyn N1
* Şahsy bloglar | Akapella | Bagtyñ bulaşmasyn N1
Avatar Автор: Akapella ( 13 Авг 2019 в 19:59)
Görilen: 10
Kakam ir aradan çykypdy.
Ejem 33 yaşynda wagty,biz o mahal kiçijekdik. Bàş doganyñ iñ ulysydym
Ay gün geçip durdy. Orta mekdebi tamamlap, name goldaw bolmasa yokary okuw jayyna gidip bolyamy. Özumem gaty bir ökde hem dàldim
Yokary okuw jayyna gitmedim, synanyşaymaly diyip hatda ejemiñ yanda aydamdada ejem ugratmazdy. Kakamyñ doganlary gaty gyrpady
Men obada yaşamsoñ karende yerimize otaga, pagta yagny oba hojalyk işlerinde işlap başladym
Kolhozda işlemek hem hezildi, gyzlar kandi
Söyguli, söyyan yigdim bolmansoñ ejem meni obamyzyñ o çetindaki obadaş yigde özumden bir yaş kiçi yigde durmyşa çykardy
Ilki gunler durmyşym oñatdy. Maksat meni gowy görýardi, men diyip ölip, öçup baryardy.
Ejem jiglerim gelsede olar bilen hem alagadyrdy
Men Maksat bilen 3 yyl yaşadym. 3 yylyñ icinde mende hiç hili uytgeşme bolmady, gijeler ol yokga aglayardym sebäbi, dul deñi goñşymyz hem edil menden bir hepde soñ alnan gelindi,onyñ
1 2 3 4 .. 6 >
« Öňki. (44 из 553) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (0) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | Akapella | Bagtyñ bulaşmasyn N1

© SAYALY | 2019
Счетчики