DSBlog - Bagtyñ bulaşmasyn N2
* Şahsy bloglar | Akapella | Bagtyñ bulaşmasyn N2
Avatar Автор: Akapella ( 13 Авг 2019 в 20:00)
Görilen: 9
Öye gideyin name bolsada ejemjanyñ yanynda bolsyn, diyip gije şol eşigim bilen, benzinimi sarkdyryp obañ o çetine atam öyume gaytdym....
Öye gelip işikde yykyldym.
Jigim daş çykanda gorkyp ejemi tuzurupdyr, ejem ylgap geldi.
- Çemen balam name boldy, gyzym,şarpyk dözman ulandanja balam, içiñe salyp-salyp saraltma bolypsyña
- ejejan, men oñat kàbam
- bu benzinimi,bu ys name?!
- ejejan, men yaşasym gelyar, iller yaly maşgalam doly bolaymala,meniñ name gunam barka ejejan!... Bu güne düşer yaly?!
- Goy, balam hany yuwyn, dynjyñ al
- Bor eje
- Gaydyp, hem şu eñles hereket etmegin, men seni 22 yaşadyp benzin bilen yakmak uçun doguramok.
Ejemden utanyadym, öye gelenime bir ölip bilemokdym,özümi yaşamany oñarmayan yaly göryardim
Atam öyumde ýaşap başladym. Maksat hiç hili meni sorap gelmedi. Gaynym görguli bagyşla ony, öye dolan diyip kàn gatnady. Emma meni bermediler.
Iki ay geçdi ejem, gelnejemi alyp olara gitdi we
1 2 3 4 .. 8 >
« Öňki. (43 из 553) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (0) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | Akapella | Bagtyñ bulaşmasyn N2

© SAYALY | 2019
Счетчики