DSBlog - Shu gun sheyle goshgy yazasym ge
* Şahsy bloglar | Korpeje | Shu gun sheyle goshgy yazasym ge
Avatar Автор: Korpeje ( 4 Окт 2018 в 09:00)
Görilen: 30
Blok edaymesemsmile
Forumyň mowzugyny repost et Shu gun sheyle goshgy yazasym ge
Saña söýgim hiç aydasym gelenok dertlerime dert goşular añlasañ.
Gyz mertebam keserilyar öñümde
Naderin men öz dünýäñe almasañ
Maña üýtgeşikdiñ ençe ýigitden
(Soramañ siz menden özge barada )
Saña beýle öwrenşerin öýtmandim Diñe dostluk goýsakda biz arada.

Ýalbaryplar dileýarin Alladan
Ömür ýarym bolmajagy söýdurme Hoş sözumi bir ýigide aýaýyn.
Gury söýgä gyz başymy köýdirme

Bolsun päk geçmişim bagtyma direg
Sowgadym bolmasyn ýaradar ýürek
Päkize ýigide ýar bolmak üçin
Özümiñ päkize bolmagym gerek.
Şu gün şeýle goşgy ýazasym gelýä
Bagyşla!
Bagyşla meni poeziýa!
Eneş 02.10.2018
« Öňki. (366 из 414) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (3) *
В соц. сети:
Teswir: (3)
* Şahsy bloglar | Korpeje | Shu gun sheyle goshgy yazasym ge

© SAYALY | 2019
Счетчики