DSBlog - Shu gun sheyle goshgy yazasym ge
* Şahsy bloglar | doctor d | Shu gun sheyle goshgy yazasym ge
No Avatar Автор: doctor d ( 8 Окт 2018 в 21:41)
Görilen: 18
Pagtacy shahyr ekenina :-)
Forumyň mowzugyny repost et Shu gun sheyle goshgy yazasym ge
Saña söýgim hiç aydasym gelenok dertlerime dert goşular añlasañ.
Gyz mertebam keserilyar öñümde
Naderin men öz dünýäñe almasañ
Maña üýtgeşikdiñ ençe ýigitden
(Soramañ siz menden özge barada )
Saña beýle öwrenşerin öýtmandim Diñe dostluk goýsakda biz arada.

Ýalbaryplar dileýarin Alladan
Ömür ýarym bolmajagy söýdurme Hoş sözumi bir ýigide aýaýyn.
Gury söýgä gyz başymy köýdirme

Bolsun päk geçmişim bagtyma direg
Sowgadym bolmasyn ýaradar ýürek
Päkize ýigide ýar bolmak üçin
Özümiñ päkize bolmagym gerek.
Şu gün şeýle goşgy ýazasym gelýä
Bagyşla!
Bagyşla meni poeziýa!
Eneş 02.10.2018
« Öňki. (144 из 194) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (2) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | doctor d | Shu gun sheyle goshgy yazasym ge

© SAYALY | 2019
Счетчики