DSBlog - Siz bagtly eger-de....
* Şahsy bloglar | Qqqq | Siz bagtly eger-de....
No Avatar Автор: Qqqq ( 5 Ноября 2018 в 06:00)
Görilen: 20
... Eger-de irden sag aman turan bolsaňyz, Siz bagtly egerde günüň doguşyny batyşyny görýän bolsaňyz.
... Eger-de siz söweş dawa jenjelden uzakda bolsaňyz, eger-de siz tussagda bolmasaňyz, yer yüzümde 500 million adamdan siz bagtlysyňyz.
... Eger-de siziň sowadyjyňyzda iýmäge bir zatlar bar bolsa, üstüňizde geýmäge geýmiňiz, aýagyňyzda köwşüňiz, ýatmaga ýeriňiz bar bolsa diýmek siz ýer ýüzünde 75 % adamdan baý hem bagtlysyňyz.
... Eger-de siziň hasabyňyzda biraz hem pul bar bolsa , siz ýer ýüzünde 8 % özüni dolandyryp bilýän kişileriň birisiňiz.
... Eger-de siz şu ýazylanlary okap bilýän bolsaňyz , diýmek okap bilmeýän 2 milliard kişilerden tapawutlysyňyz...
« Öňki. (489 из 546) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (3) *
В соц. сети:
Teswir: (3)
* Şahsy bloglar | Qqqq | Siz bagtly eger-de....

© SAYALY | 2019
Счетчики