Goşa çynaryň saýasynda gürrüňdeşlik
DSBlog - Wagt ýyndam atly bir ý ...
* Şahsy bloglar | ezizhan | Wagt ýyndam atly bir ý ...
No Avatar Автор: ezizhan ( 24 Дек 2018 в 07:17)
Görilen: 8
Wagt ýyndam atly bir ýigit bolup,
Ýadaman-ýaltanman atyny çapýar.
Gündizi ak nura,ak ýagta dolap,
Gije oña gara possunyn ýapýar.
« Öňki. (5 из 70) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (2) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | ezizhan | Wagt ýyndam atly bir ý ...
Baş sahypa
© SAYALY.COM - 2018ý
ÄHLI HUKUKLAR GORALAN
SAYALY ANDROID PROGRAMMASY