DSBlog - - Rowaçlygyň Watany
* Şahsy bloglar | Zehin | - Rowaçlygyň Watany
Avatar Автор: Zehin ( 17 Фев 2019 в 14:11)
Görilen: 2
Ösüşlerden öşüşlere dowamdyr,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany,
Gadamlaryň, üstünlige rowandyr,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
Döwletli döwranda, bagtyýar döwür,
Agzybir millete, Hakyň bakany,
Arkadagym bilen, sapaly ömür,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
Çar künjege akýar türkmeniň gazy,
Dünýäň ösüşine golun gatany,
Jana tenekardyr aýdymy-sazy,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ýollar gurup dünýä açýar gujagyn,
Owazasy alyslara ýeteni,
Myhmanlara giňden açýar saçagyn,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
"Awazam" ýurtlaryň saglyk merkezi,
Birleşdirýär ulus-ili jahany,
Ak paýtagtym haýran edýär herkesi,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
Lebzi halallyga ýugrulan illeň,
Halal zähmet çekip, rysgal tapany,
Gaýtalar ýene-de, gaýtalar dilleň ,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
« Öňki. (468 из 546) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (0) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | Zehin | - Rowaçlygyň Watany

© SAYALY | 2019
Счетчики