DSBlog - Rowaçlygyň Watany 2
* Şahsy bloglar | Zehin | Rowaçlygyň Watany 2
Avatar Автор: Zehin ( 17 Фев 2019 в 14:13)
Görilen: 2
Bitaraplyk, Garaşsyzlyk höwri,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
Berkarar döwletiň bagtyýar döwri,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
Ösüşleriň gadamlaryňa ýaraşýar,
Oba-kendim şäherlere çalyşýar,
Dünýä bilen hoş habarlar alyşýar
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
Ynsanperwer, syýasatyn ýöredip,
Dünýäň kitabynda adyň döredip,
Bedew atlaň toýnaklarny küredip,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
Aýyň ýalkymyndan aýdyňdyr gijäň,
Şowlulyga ulaşýandyr her bijäň,
Munda rysgal tapýar zähmetde tijän,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
Çüwdürümleň saz heňlidir mukamy,
Ýylyň dör paslynda boldyr dükany,
Arzuwlaryň hasyl bolýan mekany,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
Perderlerden nusga alyp gerçekler,
Watan üçin şirin janyn berjekler,
Arkadagly rowaçlydyr geljekler,
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany.
« Öňki. (115 из 194) Indiki. »
Paýlaşdylar: (0)
* (0) *
В соц. сети:
Teswir: (0)
Hat ýok
* Şahsy bloglar | Zehin | Rowaçlygyň Watany 2

© SAYALY | 2019
Счетчики